Logistik og supply chain management - cases og opgaver (4. udgave)

Vi har hermed fornøjelsen at præsentere Cases og opgaver til Trojkas lærebog Logistik & Supply Chain Management, 4. udgave.

Cases og opgaver følger lærebogens kapitelopbygning. Som den sidste opgave til hvert kapitel følger en repetitionsopgave, der fokuseret på et bredt spektrum af kapitlets begreber, modeller og teorier. I samlingen findes også en sektion med cases der går på tværs af allerede læste kapitler. Bagerst indeholder opgavesamlingen en række tidligere eksamensopgaver i logistik/Supply Chain Management fra HD-uddannelsen og fra AU-uddannelserne.

På Trojka.dk findes tilhørende online materiale. Der er udarbejdet vejledende løsninger til Cases og opgaver, som undervisere kan få udleveret loginkoder til ved personlig henvendelse til forlaget via telefon eller mail.

Lærebogen med tilhørende cases og opgaver har et stort og trofast publikum, og er således med årene blevet en klassiker inden for mange mellemlange og lange uddannelser, hvor logistik og supply chain management indgår som en større eller mindre del af uddannelsen.

Lærebogens kernestof behandles i overensstemmelse med studieordninger på KVU- og AU-uddannelser. Bogen er velegnet til markedsføringsøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom/ merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor logistik og supply chain management indgår i uddannelsesforløbet.

Bogen er populær blandt undervisere og studerende i kraft af sin let forståelige og pædagogiske tilgang, høje faglighed og mange anvendeligelige figurer og eksempler. Bogen giver med det udgangspunkt gode muligheder for diskussioner og tilegnelse af fagets emneområder, teorier og modeller.

Bogen er baseret på relevante og anvendelsesorienterede teorier, modeller og styringsværktøjer. Der fokuseres på såvel det ledelsesmæssige som det operationsanalytiske aspekt. Hvert kapitel indeholder flere praktiske cases og eksempler, der kobler teori og praksis sammen. Efter hvert kapitel er der flere afsluttende diskussionsspørgsmål. Det er tilstræbt at anvende original litteratur
baseret på den nyeste forskning. Hvor der ikke er angivet kilde i figurer,
er det egen tilvirkning.

Denne nye 4. udgave er en videreudvikling af forlagets tidligere udgave. I forhold til tidligere udgaver, er bogens omfang og ikke mindst antallet af emner, der behandles, blevet reduceret en smule. Bogen indeholder nu 11 centrale kapitler, der alle er grundlæggende men også særdeles aktuelle i forhold til at forstå og praktisere logistik og supply chain management.

Maj 2022
Forfatterne:
Kim Sundtoft Hald
Diana Cordes Feibert

Fag

Udgivet

    13/09/2022

Udgiver

    Trojka

Læs mere