BasisKemi B, 2. udgave

Sammen med Basiskemi C dækker Basiskemi B kernestoffet på B-niveauet. Denne nye udgaves vigtigste ændring er tilførslen af et kapitel om chromatografi, som nu er indeholdt i læreplanen på B-niveauet. Desuden er tegninger og fotos er ændret, hvor det har været hensigtsmæssigt, ligesom data er ajourført.

Indhold:
1 Kemiske reaktioners hastigheder 

2 Kemisk ligevægt

3 Syre-basereaktioner 

4 Carbonhydrider 

5 Funktionelle grupper og stofklasser i den organiske kemi

6 Isomeri 

7 Kosten – kemisk set

8 Uorganisk kemi 

9 Vigtige uorganiske nitrogenforbindelser

10 Chromatografi

Basiskemi B, 2. udgave dækker kernestoffet, som det er beskrevet i læreplanen for kemi C på de gymnasiale uddannelser efter gymnasiereformen 2017. Basiskemi B dækker sammen med Basiskemi C kernestoffet, som det er beskrevet i læreplanen for kemi B på de gymnasiale uddannelser efter gymnasiereformen 2005. I forbindelse med gymnasiereformen i 2017 er der i de nye læreplaner for kemi kun foretaget mindre justeringer i kravet til det faglige indhold. Bogen dækker således fortsat kernestoffet i kemi B. For at få passende kontinuitet og sammenhæng i teksten er der i de este kapitler også inddraget kernestof, der kun er tilknyttet kemi på A-niveau. Desuden vil man i teksten nde en del supplerende stof, som naturligvis kan tilvælges frit efter interesse og studieretning.

Basiskemi B er en gennemrevideret udgave af Helge Myginds Kemi 2000 A-niveau. Nærværende 2.-udgave har grundlæggende samme opbygning som 1.-udgaven, og de to udgaver kan benyttes parallelt, hvis man er opmærksom på de mindre ændringer, der er tilføjet i 2.-udgaven. Bemærk, at der i denne 2.-udgave er tilføjet et kapitel 10 om chromatografi for at imødekomme de nye læreplaner fra 2017. Den uorganiske kemi synliggøres i kapitlerne 8 og 9, men der er tilføjet afstikkere til den organiske kemi for at illustrere, at der er væsentlige overlap mellem de to hovedområder inden for kemien. Kapitel 8 giver en præsentation af udvalgte metaller og ikke-metaller, og i kapitel 9 gennemgås et tema om nitrogens kemi. Den uorganiske kemi kan således udvælges efter interesse og behov.

Hvert af bogens kapitler afsluttes med en opsamling af vigtige begreber. For at eleverne kan arbejde aktivt med forståelsen af stoffet, er der udfærdiget to notatark til hver opsamling. Det mest hensigtsmæssige er, at eleverne noterer på egne ark, og notatarkene kan derfor frit downloades fra forlagets hjemmeside.

Navngivningen af kemiske stoffer følger anbefalingerne fra Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg (Kemisk Ordbog, 3. udgave). Siden Basiskemi B udkom i 2010, har fagkonsulenten i kemi blandt andet udsendt nye anbefalinger for navngivning af ionforbindelser, idet man dog skal være opmærksom på, at romertal fortsat anvendes ved navngivning af metaller i deres højere oxidationstal.
Betegnelsen elektronparbinding anvendes desuden i stedet for kovalent binding, og desuden betegnes simple og sammensatte ioner henholdsvis enatomige og eratomige ioner. Til beregningsformler har vi af hensyn til de elever, som fortsætter med kemi på A-niveau, benyttet nomenklaturen fra Formelsamling kemi A.
De feste skoler benytter Databog fysik kemi til tabelsopslag, derfor har vi valgt at benytte data herfra.

Kommentarer til teksten, forslag til ændringer og påvisninger af eventuelle fejl vil blive modtaget med taknemmelighed.


Vibeke Axelsen & Ole Vesterlund Nielsen

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    19/09/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere