Bézier-kurver

B – et bogstav med to bløde buer. Og langt fra det eneste bogstav, der tegnes ved hjælp af buede kurver. I det hele taget dukker den slags kurver op alle steder, hvor der laves computergrafik.

Sådanne buer kan laves ved hjælp af Bézier-kurver, og med afsæt i disse kommer eleverne igennem den del af kernestoffet, der omhandler vektorfunktioner.

Forløbet er tilrettelagt med en tydelig progression og vekselvirkning mellem Bézier-kurver og teorien for vektorfunktioner. Dermed får eleverne forudsætninger for at forstå stadig mere komplekse anvendelser af Bézier-kurver, samtidig med at de kommer igennem kernestoffet.

Type

PRAXIS-skabelon

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    02/11/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker