Dansk på de tekniske og merkantile grunduddannelser

Denne bog er til de elever, som skal have faget dansk som en del af deres erhvervsuddannelse. Den tager udgangspunkt i målene for faget dansk i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne. Denne udgave dækker niveauerne E-C og kan anvendes på grundforløbet.
 
På baggrund af de faglige mål er bogen inddelt i fire overordnede kompetenceområder: kommunikation, læsning, analyse og fortolkning samt fremstilling. Disse fire områder har hver deres kapitel i bogen. Hvert kapitel indledes med nogle tekster og billeder, som kan anvendes til refleksion over emnet i det pågældende kapitel. Bogen indeholder desuden en række øvelser, som eleven kan lave alene og som gruppeøvelser. 
 
I bogens sidste kapitel findes analysemodeller samt modeller og skabeloner til fx feedback, notater, dispositioner og ordkendskab. Endelig er der en samling af litteratur og links, hvor elever og undervisere kan finde mere viden om emnerne. 

Fag

Niveauer

Udgivet

    16/09/2022

Udgiver

    Gad

Læs mere