Dansk på HG

Dansk på hg har fokus på en lang række hverdagssituationer, hvor det har betydning at være god til dansk, skriftligt og mundtligt. Det kan fx være:

  • At bruge sproget til at skabe gode relationer til kollegerne på arbejdspladsen
  • At bruge sproget til at kunne argumentere i forhold til kunder og arbejdsgiver
  • At kunne udarbejde en præsentation af en vare eller et tema og gennemføre præsentationen overfor en kundegruppe
  • At kunne sætte ord på og forklare, hvordan reklamer er skruet sammen
  • At kunne skrive salgsbreve, nyhedsbreve og pressemeddelelser

Dansk på hg er bygget op omkring bekendtgørelsens målpinde: Læse, lytte, skrive, tale. Materialets udformning har afsæt i en magasin-tankegang og er stærkt visuel. Det skaber øget interesse for faget og er med til at lette forståelsen hos alle elev-grupper.

Der er udarbejdet et opgavehæfte til grundbogen: Dansk på hg - opgavehæfte.

Dansk på hg er udarbejdet af Arne Ladegaard, der til daglig underviser i dansk og salg og service på Herningsholm Erhvervsskole.

Du bruger sproget til at glæde andre med, til at skændes med, til at give kunderne en god service og til at forklare og diskutere med. Sproget har du altid med dig. Sproget kan give dig lønforhøjelse, det kan slå op med kæresten og gøre venner til uvenner eller omvendt. Kort sagt – dit sprog er din nøgle til verden.

At bruge et sprog er at kunne tale, lytte, læse og skrive. Fire vigtige kompetencer vi har sat fokus på i Dansk på hg.

Vi vil give dig en forståelse for, hvor langt du kan nå, hvis du er god til at tale med kunder eller snakke med kolleger. Vi vil også give dig et indblik i, hvor meget billeder betyder i vores moderne samfund. Forestil dig Facebook uden billeder eller reklamer, hvor billederne var skiftet ud med tekst. Det ville ikke være spændende at se på.

SMS og mails er en stor del af din hverdag, men det er også godt at kunne skrive en god ansøgning, et spændende nyhedsbrev, nogle små skilte-tekster en indkaldelse til et personalemøde eller et opslag til opslagstavlen.

Vi vil præsentere dig for en række sprog-situationer fra den hverdag, der venter dig efter hg. Vores bog er ikke en bog, der har svar på alle spørgsmål, eller som kan lære dig alt i dansk.

Vi håber, at Dansk på hg kan åbne dine øjne for, hvor vigtigt det er at kunne kommunikere i mange forskellige situationer, og at bogen giver dig lyst til at bygge videre på nogle af de ideer og tanker, du bliver præsenteret for.

God fornøjelse med Dansk på hg.
Arne Ladegaard
Marts 2011

Uddannelse

Fag

Udgivet

    16/09/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere