Historie. Metode - teori - filosofi

HISTORIE – metode – teori – filosofi indeholder en bred og samlet introduktion til historiefagets metodiske kernebegreber. Historie rummer meget mere end kildekritik, troværdighed og tendens.

Bogen er rigt illustreret og løbende suppleret med mange elevøvelser – ligesom den nye gymnasiereforms krav og formuleringer om fx øget fokus på skriftlighed er tænkt ind i bogen.

HISTORIE – metode – teori – filosofi er målrettet historiefagets grundlæggende spørgsmål: Hvordan bliver vi klogere på fortid og nutid? Hvordan arbejder vi med fortiden? Og hvad kan vi bruge historie til som elev, studerende og borger i et demokrati?

Denne bogs formål er at give bedre forudsætninger for elevernes historiebrug. At bruge historien i teori og praksis er langt andet og meget mere end at vurdere, hvorvidt en bestemt kilde er troværdig.
For at bruge historien kræves en refleksion over historien, over dens metode, naturligvis, men også dens teori og filosofi. Aktiv historiebrug nødvendiggør en højere historiebevidsthed.

Denne bogs bærende tanke er, at historiefaget har en faglighed og en videnskabelighed, der ligger ud over kildekritikken, forstået som analyse af en kilde. Og kildekritikken er mere og andet end spørgsmålet om, hvorvidt ”vi kan stole på kilden”.

Bogen giver en samlet indføring i de tre hovedelementer, som historiefaget indeholder: historisk metode, historie-teorier og historisk filosofi.

Bogen kan anvendes i et forløb om historie som fag, og indeholder en stor mængde elevøvelser undervejs. Eller bogen kan inddrages i forbindelse med forløbsundervisning, hvor et større fokus på den teoretiske del af faget er nødvendigt. Ligeledes kan bogen inddrages i forbindelse med optaktsforløb til fx dansk-historieopgaven i gymnasiet. Og endelig kan bogen anvendes, når eleverne skal skrive SRP.

Bogen kan således anvendes på alle tidspunkter af ungdomsuddannelserne, og nogle elev-øvelser er vanskeligere end andre eller stiller større krav til refleksionsniveauet end andre. Derfor er der mange øvelser, både kildeøvelser, skriveøvelser og refleksionsøvelser, således at man som underviser kan vælge de øvelser, man synes giver bedst udbytte i situationen.

Undervejs udfoldes en række vigtige historieteoretiske begreber som begrebshistorie eller dialektik, ligesom historisk periodisering diskuteres og mange centrale aktører præsenteres, fra Herodot til Fukuyama.
Vi har undervejs konsekvent tænkt krav og formuleringer fra den nye gymnasiereform ind i teksten.

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    24/10/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Historie
+15