Racisme i USA

Formålet med dette undervisningsforløb er primært at give eleverne indblik i de to episoder og bevidstgøre dem om sagernes mulige tematiske sammenfald. Målet er, at eleverne efterfølgende kan gøre rede for episodernes centrale omstændigheder, analysere sig frem til fællesnævnere og placere episoderne i en historisk kontekst samt diskutere relevante årsager og perspektiver.

Opgaver og stof formidles i tekst, billeder, interaktive opgaver, refleksionsopgaver, par- og grupperopgaver, videoer mm.

Forløbet lægger op til at eleverne arbejder med individuelle opgaver, som giver et fundament til de opgaver, der foreslås løst i klassen som gruppe-/paropgaver og/eller i plenum. 

Der er i forløbet lagt op til at eleverne dokumenterer deres refleksioner og proces - så de får en vis eksamenstræning. Fx foreslås det, at de I grupper afslutter forløbet med at optage en fremlæggelse af deres svar på en række nøglespørgsmål. (De kan optage direkte i iPraxis, så der er ikke brug for andre programmer/udstyr).

Ipraxisforløbet er et virtuelt læringsrum, der skaber overblik og understøtter dialog, dokumentation, interaktiv træning og opgaver. Eleverne kan vende tilbage til rummet efter behov og repetere og finde deres dokumentation og besvarelser. Forløbet tjener i den forstand som en portfolio. 

Du kan frit redigere og berige med egne materialer. 

Derudover er det værd at bemærke, at alle indholdselementer kan "tændes" (gøres synlige) og slukkes "gøres usynlige" for eleven, så du nemt kan vælge til og fra - og/eller give eleverne adgang til indholdet henad vejen, som du finder bedst. 

Type

PRAXIS-skabelon

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    02/12/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Historie
+15