Atomenergi

Interessen for atomkraft er stigende, både i Danmark og på verdensplan, ikke mindst efter FN’s klimapanel i 2021 slog fast, at atomkraft skal indgå som en væsentlig del af energiforsyningen, hvis vi skal nå klimamålene. Dette skyldes, at atomkraft i dag er den eneste stabile, CO₂-fri energikilde, vi har.
 
Denne bog omhandler atomenergi, fra atomkerners opbygning og spaltning til, hvordan energiproduktionen kontrolleres i en reaktor, med fokus på de bagvedliggende fysiske principper.
Dertil indeholder bogen emner, der kan indgå som supplerende stof om atomkraft, hvor mekanismer i en atomreaktor forklares, samt strålebeskyttelse, der fokuserer på absorption af stråling og afstandskvadratloven. I bogen præsenteres desuden forskellige reaktortyper, problematikker i forhold til affald og en teknisk beskrivelse af ulykkerne ved Tjernobyl og Fukushima, som f.eks. kan benyttes til elevoplæg og SRP. Bogens sidste kapitel indeholder beskrivelser af den nyeste teknologi indenfor reaktorudvikling, hvor to danske virksomheder har deres bud på fremtidens atomreaktor.
 
Bogen er skrevet, så den henvender sig til alle gymnasiale niveauer. Kernestoffet på B- og A-niveau om atomer, radioaktivitet, henfaldstyper, aktivitet og henfaldsloven behandles gennem tekst, eksempler og opgaver. De dele af bogen, der kræver særlige forudsætninger, er markeret som stof til A-niveau. Denne del går lidt mere i dybden med henfald, men kan uden problemer undlades.

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgiver

    Praxis

Læs mere