Kombinatorik

boost-modulet Kombinatorik består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget matematik. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Tælletræer, multiplikations- og additionsprincippet
  • n-fakultet og permutationer
  • Binomialkoefficient og Pascals trekant

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    29/11/2022

Udgiver

    Praxis

Læs mere