GF2 Træfagenes byggeuddannelse, opgave 2, Konstruktionslære

Der er udviklet fem iPraxisforløb til tømrernes GF2 samt et iPraxisforløb til grundforløbsprøven. Forløbene er udviklet til at skulle gennemføres i den rækkefølge, de er nævnt her: 1. Arbejdsbuk 2. Konstruktionslære 3. Hus/Gulvkonstruktion 4. Hus/Vær og spær 5. Hus/Beklædning 6. Grundforløbsprøve Dette forløb er ”Konstruktionslære”. Den vejledende udførelsestid er 14 dage. Forløbet omfatter i alt ni forskellige øvelser: • Tre saveøvelser. • Fremstilling af fem forskellige tømmersamlinger (to hjørnesamlinger og tre tapsamlinger). Tømmersamlingerne er nogle, der typisk bruges i bindingsværkshuse. • Fremstilling af et hanebåndsspær. Alle fem førstnævnte iPraxisforløb er opbygget efter den samme skabelon. Med udgangspunkt i udførelse af den praktiske opgave kommer eleverne bl.a. omkring emnerne tegning, materialer, værktøj, planlægning, arbejdsmiljø og kvalitetssikring - både i teori og i praksis. I alle iPraxisforløbene skal eleverne som noget af det første arbejde med opgavens kompetencemål, og som noget af det sidste møder de kompetencemålene igen, når de skal vurdere egen læring. Rundt omkring i forløbene støder eleverne på små fagrettede quizzer, der skal understøtte læringen af fagligt stof på en underholdende måde.

Type

PRAXIS-skabelon

Læringsmål

Læringsmål

Udgivet

    01/06/2016

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Relaterede materialer