Kemi der virker

Alle har prøvet at have ondt og forsøgt at få smerterne væk med et lægemiddel. Denne tekst handler om hvordan smertestillende lægemidler er opbygget rent kemisk, og hvor­dan man ved at undersøge tusindvis af forskellige forbindelser efterhånden har fundet ud af hvad der egentlig sker i kroppen når lægemidler fjerner smerterne. Og hvorfor læge­midlerne holder op med at virker efter nogle få timer. Teksten fortæller også om hvordan nogle lægemidler bliver misbrugt som narkotiske stoffer, og hvordan der hele tiden frem­stilles nye rusmidler uden om al lovgivning.

Teksten henvender sig til studerende på gymnasiernes B– og A–niveauer i kemi. De an­vendte begreber og eksempler er nøje udvalgte, så den faglige dybde prioriteres frem for bredden hvorved læseren bringes helt frem til grænsen for, hvad vi ved i dag.

Synsvinklen er konsekvent kemisk, men bogen egner sig fortrinligt til et snævert samar­bejde med biologi og til kemidelen af bioteknologi–faget.

Teksten indeholder en række af de obligatoriske emner, men giver også et fyldigt og aktu­elt bud på det valgfrie, supplerende stof.

Alle har prøvet at have ondt og forsøgt at få smerterne væk med et lægemiddel. Denne tekst handler om hvordan smertestillende lægemidler er opbygget rent kemisk, og hvor­dan man ved at undersøge tusindvis af forskellige forbindelser efterhånden har fundet ud af hvad der egentlig sker i kroppen når lægemidler fjerner smerterne. Og hvorfor læge­midlerne holder op med at virker efter nogle få timer. Teksten fortæller også om hvordan nogle lægemidler bliver misbrugt som narkotiske stoffer, og hvordan der hele tiden frem­stilles nye rusmidler uden om al lovgivning.

 

Teksten henvender sig til studerende på gymnasiernes B– og A–niveauer i kemi. De an­vendte begreber og eksempler er nøje udvalgte, så den faglige dybde prioriteres frem for bredden hvorved læseren bringes helt frem til grænsen for, hvad vi ved i dag.

 

Synsvinklen er konsekvent kemisk, men bogen egner sig fortrinligt til et snævert samar­bejde med biologi og til kemidelen af bioteknologi–faget.

 

Teksten indeholder en række af de obligatoriske emner, men giver også et fyldigt og aktu­elt bud på det valgfrie, supplerende stof.

 

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    02/03/2023

Udgiver

    LMFK

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Kemi
+61