Funktionsteori del 1-2

boost-modulet Funktionsteori del 1-2 består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget matematik. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

Funktionsteori del 1: Definition og repræsentationer

 • Funktioner og grafen for en funktion
 • Definitions- og værdimængde
 • Funktionsforskrifter og tabeller
 • Stykkevist definerede funktioner

Funktionsteori del 2: Fortegnsvariation og monotoniforhold

 • Nulpunkter og fortegnsvariation
 • Voksende, aftagende og konstante funktioner
 • Monotoniforhold
 • Globale og lokale ekstrema

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

  12/01/2023

Udgiver

  Praxis

Læs mere