Kemisk termodynamik

Kernestoffet på A-niveau i termodynamik bliver gennemgået og er ment som et materiale, eleverne med fordel kan arbejde meget selvstændigt med. Hæftet kan bruges på studieretnings A-niveau, valgfags A-niveau og kan også benyttes som valgfrit emne i termodynamik på B-niveau. Vi håber, hæftet dækker et behov og vil blive vel modtaget.

Hæftet Kemisk termodynamik er blevet til på baggrund af undervisningsnoter, som lektor Carsten Holmboe igennem en årrække har benyttet i sin kemiundervisning. Carsten har gennem tiderne stillet sit materiale til rådighed for andre kolleger, og herigennem har KemiForlaget fået en opfordring til at publicere noterne. I den forbindelse skal lyde en stor tak til Carsten Holmboe for at udgive sit materiale og til Keld Nielsen, som har været billedkonsulent og redigeret hæftet til. Endvidere tak til Ole Vesterlund og Gert Bergstein for ihærdig korrekturlæsning.

Kernestoffet på A-niveau i termodynamik bliver gennemgået og er ment som et materiale, eleverne med fordel kan arbejde meget selvstændigt med. Hæftet kan bruges på studieretnings A-niveau, valgfags A-niveau og kan også benyttes som valgfrit emne i termodynamik på B-niveau. Vi håber, hæftet dækker et behov og vil blive vel modtaget.

 

Hæftet ” Kemisk termodynamik” er blevet til på baggrund af undervisningsnoter, som lektor Carsten Holmboe igennem en årrække har benyttet i sin kemiundervisning. Carsten har gennem tiderne stillet sit materiale til rådighed for andre kolleger, og herigennem har KemiForlaget fået en opfordring til at publicere noterne. I den forbindelse skal lyde en stor tak til Carsten Holmboe for at udgive sit materiale og til Keld Nielsen, som har været billedkonsulent og redigeret hæftet til. Endvidere tak til Ole Vesterlund og Gert Bergstein for ihærdig korrekturlæsning.

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    02/03/2023

Udgiver

    LMFK

Læs mere