Godt i gang med naturfag

boost-modulerne i Godt i gang med naturfag består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget naturfag. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

I Godt i gang med naturfag finder du følgende moduler:

  • Betydende cifre
  • Det periodiske system og atomet
  • Faresymboler
  • Størrelser og enheder


Hvert modul tager 15-30 minutter. 

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    23/01/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker