Kroppen i naturfag

boost-modulerne i Kroppen i naturfag består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget naturfag. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

I Kroppen i naturfag finder du følgende moduler:

  • Fordøjelsessystem og urinveje
  • Forplantningssystemet
  • Immunsystem og hud
  • Kredsløb og luftveje
  • Nervesystem og sanser
  • Skelet, led og Muskler


Hvert modul tager mellem 15-30 minutter. 

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    01/02/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker