Stavefælder i praksis

boost-modulerne i Stavefælder i praksis består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget dansk. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

I Stavefælder i praksis finder du følgende moduler:

  • Ejefald
  • Endelserne -ene og -ende
  • Fremmedord: tion, sion og ssion
  • Fremmedord: -in eller -ind
  • Sammensatte ord
  • Sammensatte ord med tal, symboler, forkortelser og bogstaver.

Hvert modul tager mellem 15-30 minutter. 

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    01/02/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere