Adjektiver og adverbier

boost-modulet Adjektiver og adverbier består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget engelsk. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Forskelle på adjektiver og adverbier
  • Afledte adverbier
  • Substantiverede adjektiver
  • Sanseverber
  • Gradbøjning af adjektiver
  • Placering af adverbialled

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    06/02/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere