Binomialfordelingen

boost-modulet Binomialfordelingen består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget matematik. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Stokastiske variable
  • Middelværdig, varians og spredning af stokastiske variable
  • Binominaleksperimenter og binominalfordelingen
  • Binominalfordelte stokastiske variable

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    08/02/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere