Idéhistorie

boost-modulet Idéhistorie består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget idéhistorie. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Etik
  • Ideologi
  • Kontekstualisme
  • Humanistisk videnskabsteori

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    10/02/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere