Alkoholer

boost-modulet Alkoholer består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget kemi. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

I Alkoholer finder du følgende moduler:

  • Alkoholers opbygning
  • Alkoholers fysiske og kemiske egenskaber

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    17/02/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker