Internationalisering og globaliseirng

boost-modulet Internationalisering og globalisering består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget afsætning. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

 • Fra hjemmebaseret til global virksomhed
  • Skal alle virksomheder eksportere?
  • Internationaliseringsmodeller
 • Eksportmotiver
  • Opdeling af eksportmotivmodellen

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

  17/02/2023

Udgiver

  Praxis

Læs mere

Fagpakker