Business Law

Business Law er en oversat udgave af Erhvervsjura C & B, 2. udg. (dog kun C niveauet) der er en revideret udgave af Trojkas velkendte bøger Erhvervsjura C. Bogen integrerer teori, opgaver, cases i en samlet udgivelse.

Grundbogen dækker alt kernestof i faget, som præsenteres på en overskuelig og læsevenlig måde, i et sprog der er til at forstå. Samtidig er stoffet på et fagligt niveau, så eleverne opnår de færdigheder der kræves, og som er forudsætningen for at kunne arbejde med erhvervsjuridiske problemstillinger.

I den reviderede udgave, er der tilføjet eksempler fra aktuelle virksomheder og nye afgørelser fra landets domstole. Dette materiale bruges både som eksempler og i konkrete opgaver

Uddannelse

Niveauer

Udgiver

    Praxis

Læs mere