Markedsudvælgelse

boost-modulet Markedsudvælgelse består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget afsætning. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Tilfældighedsmetoden
  • Nærmarkedsmetoden
  • Tragtmetoden

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    20/02/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere