Personlig hygiejne

boost-modulet Personlig hygiejne består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget gastronomi. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Påklædning
  • Håndvask
  • Sår og brug af handsker
  • Sygdom

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    23/02/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere