Pudsbogen

Pudsbogen indeholder grundige beskrivelser af både traditionel puds og nyere pudstyper som som fx overfladebehandling med minimal lagtykkelse og heldækkende tyndpuds. I bogen er også mere specielle pudstyper beskrevet bl.a. gipspuds, kvaderpuds og palæpuds samt den særlige teknik, der bruges til trækning af gesimser. Puds og kalk har "fulgtes ad" i flere århundreder, derfor indeholder webBogen også et kapitel om kalkning. Sidst i webbogen er der nogle korte kapitler om specielle pudstyper og -teknikker.

Bogen er udarbejdet til mureruddannelsen, men er også et nyttigt opslagsværk til svende mestrer og andre, der interesserer sig for pudsarbejde.

At overfladebehandle er en klassisk disciplin, som murerfaget gennem generationer har udført med kalkmørtel. Pudsbogen, som udkom første gang i 1999, har nu været igennem en kraftig revision. Det har været vigtigt for faget at fastholde gamle traditioner, samtidig med at fagets nye teknikker og metoder er blevet opdateret. Herunder at beskrive brugen af de sidste nye værktøjer inden for faget.

Bogen indeholder små opgaver i de enkelte kapitler. Opgaverne giver både faglærere og elever mulighed for at tjekke op på deres viden og indlæring. Som i fagets øvrige lærebøger er der også iPudsbogen lagt op til en mere projektbaseret indlæring gennem arbejdet med opgaverne.   

Efter at faget har digitaliseret Murerbogen, har det samtidig været et stort ønske at få digitaliseret alle fagets lærebøger. Med digitaliseringen af Pudsbogen, som er den tredje bog, der er digitaliseret, kan vi slå fast, at vi har taget endnu et skridt på vejen til at nå det mål.

Jeg vil gerne takke de to forfattere, som har stået for revideringen, Jens Auhagen fra Københavns Tekniske Skole og Carl Otto Nielsen fra Roskilde Tekniske skole, samt alle andre der har været inde over bogen, det være sig korrekturlæsere, læsevejleder, tegnere, redaktører m.v.


April 2015
Formand for det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget

Henning Østergaard Jørgensen

Forfatter

Carl-Otto Nielsen og Jens Auhagen

Redaktør

Heidi Parsberg Madsen

Udgave

4. udgave, 2015.

Udgivet

    20/05/2015

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Relaterede materialer