Kongruens

boost-modulet Kongruens består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget engelsk. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Bøjning af verballed i 3. person singularis
  • Ord, der altid er 3. person singularis
  • Ord, der altid er pluralis
  • Utællelige substantiver
  • Foreløbigt subjekt
  • Mængdeudtryk

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    10/03/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere