Danske retskilder og juridisk metode

boost-modulet Danske retskilder og juridisk metode består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget erhvervsjura. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

 

Eleven lærer om begreberne:

 • Lovhieraki
 • Lovens forarbejder
 • Lovfortolkning
 • Analogi
 • Deklaratoriske, præceptive og beskyttelsespræceptive lovregler
 • Domme som retskilder
 • Juridisk metode

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

  17/03/2023

Udgiver

  Praxis

Læs mere