Teknologihistorie

boost-modulet Teknologihistorie består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget idéhistorie. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Aktør-netværkteorien (ANT)
  • Social Construction of Technology (SCOT)
  • Trekassemodellen

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    22/03/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere