Logaritmer

boost-modulet Logaritmer består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget matematik. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Titals-logaritmen
  • Den naturlige logaritme
  • Regneregler for logaritmer

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    14/04/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere