Hjælpeverber

boost-modulerne i Hjælpeverber består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget engelsk. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

I Hjælpeverber finder du følgende moduler:

  • Hjælpeverber - to be
  • Hjælpeverber - to do
  • Hjælpeverber - to have

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    22/04/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere