Omverdensmodellen og PESTEL

boost-modulet Omverdensmodellen og PESTEL består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget erhvervsøkonomi. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Omverdensmodellen
  • PESTEL-modellen

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    02/05/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere