Segmentering og målgruppevalg

boost-modulet Segmentering og målgruppevalg består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget erhvervsøkonomi. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Konsumentenhedens muligheder
  • Segmenteringsprocessen
  • Virksomhedens segmenteringsforhold
  • Virksomhedens målgrupper
  • Livstilsmodeller

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    03/05/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere