Kosmologi

boost-modulet Kosmologi består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget fysik. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.


Eleven lærer om:

  • Universets udvikling
  • Universets opbygning
  • Universets udvidelse

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    03/05/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere