Modellering, Simulering og Databehandling med FPro3

FPro3 er ikke tænkt som et værktøj til professionel simulering. Det er derimod tænkt som en trædesten på vej mod andre programmeringssprog for dem, der skal den vej, og som en overkommelig introduktion til programmering for dem, der blot har brug for at forstå grundbegreberne ved programmering.

FPro3 håndterer data i mange forskellige repræsentationer, og kan på den måde benyttes til at vise sammenhængene mellem repræsentationsformer. Programmet har ikke en lige så hård skelnen mellem forskellige datatyper som andre programmeringssprog og kan på den måde være en blid introduktion til programmering.

I gymnasiets undervisning er FPro3 et redskab til at hjælpe eleverne til at opstille og anvende relevante modeller til at beskrive og analysere forskellige situationer, sådan som læreplanerne i astronomi, biologi, bioteknologi, fysik, geovidenskab, informatik, kemi, matematik, naturgeografi m.fl. kræver, og FPro3 støtter eleverne i at se sammenhængen mellem forskellige repræsentationsformer.

FPro3 er et oplagt valg, når man vil introducere elever til numeriske metoder, simulere dynamiske bevægelser, analysere differentialligninger eller ønsker at give eleverne et redskab, de kan bruge til deres større skriftlige opgaver.

I denne bog er givet en række eksempler på mulige anvendelser og i de tilhørende dokumenter er der direkte anvendelige øvelsesark. Eksemplerne dækker primært fagene astronomi, fysik og matematik, men der er også eksempler på anvendelse i kemi og bioteknologi.

FPro3 er ikke tænkt som et værktøj til professionel simulering. Det er derimod tænkt som en trædesten på vej mod andre programmeringssprog for dem, der skal den vej, og som en overkommelig introduktion til programmering for dem, der blot har brug for at forstå grundbegreberne ved programmering.

FPro3 håndterer data i mange forskellige repræsentationer, og kan på den måde benyttes til at vise sammenhængene mellem repræsentationsformer. Programmet har ikke en lige så hård skelnen mellem forskellige datatyper som andre programmeringssprog og kan på den måde være en blid introduktion til programmering.

I gymnasiets undervisning er FPro3 et redskab til at hjælpe eleverne til at opstille og anvende relevante modeller til at beskrive og analysere forskellige situationer, sådan som læreplanerne i astronomi, biologi, bioteknologi, fysik, geovidenskab, informatik, kemi, matematik, naturgeografi m.fl. kræver, og FPro3 støtter eleverne i at se sammenhængen mellem forskellige repræsentationsformer.

FPro3 er et oplagt valg, når man vil introducere elever til numeriske metoder, simulere dynamiske bevægelser, analysere differentialligninger eller ønsker at give eleverne et redskab, de kan bruge til deres større skriftlige opgaver.

I denne bog er givet en række eksempler på mulige anvendelser og i de tilhørende dokumenter er der direkte anvendelige øvelsesark. Eksemplerne dækker primært fagene astronomi, fysik og matematik, men der er også eksempler på anvendelse i kemi og bioteknologi.

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    25/05/2023

Udgiver

    LMFK

Læs mere