SoMe und du

iPraxisforløbet SoMe und du tager udgangspunkt i elevernes egen virkelighed og klæder dem på til at kunne tale på tysk om egne vaner og forbrug af sociale medier. Emnerne er bl.a. onlinefællesskaber, sund brug af sociale medier, digital etik og tyske influencere.

Forløbet har det overordnede formål, at eleverne gennem deres arbejde med temaet sociale medier i en tysksproget ramme opnår kompetencer til at kommunikere på tysk, samtidigt med at de tilegner sig kundskaber og færdigheder i relation til kulturelle og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande.  

SoMe und du arbejder med et funktionelt sprogsyn, som træner eleverne såvel mundtligt som skriftligt. Forløbet er lavet til B-niveau, men kan også bruges på A-niveau.

Type

PRAXIS-skabelon

Uddannelse

Fag

Udgivet

    06/11/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere