International markedsføring - Cases og opgaver, 7. udgave

International markedsføring, 7. udgave er udarbejdet til undervisning på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner.
Lærebog og tilhørende opgavesamling med cases og opgaver er velegnet på uddannelser til markedsføringsøkonom, finansøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademi- og diplomuddannelserne, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet markedsføring/marketing indgår i uddannelsesforløbet.
Cases og opgaver til International markedsføring, 7. udgave, har til formål at understøtte og perspektivere arbejdet med lærebogens emner.
Sammenhængen mellem lærebogens emner og virksomhedens markedsføringsproces er illustreret i lærebogens figur 1.2 side 20.
Undervisningsmaterialet omfatter også e-læringsmateriale på bogens website.
Gå ind på Trojkas website www.trojka.dk, klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside.

Udgivet

    30/06/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere