De seks trosartikler

boost-modulerne i De seks trosartikler består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget Religion. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

I De seks trosartikler finder du følgende moduler:

  • De seks troartikler 1: Gud og englene
  • De seks troartikler 2: Bøgerne/Koranen og Profeterne/Muhammed
  • De seks troartikler 3: Dommedag og forudbestemmelsen

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    18/08/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere