Analytisk geometri del 1-2

boost-modulet Analytisk geometri del 1-2 består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget matematik. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

Analytisk geometri del 1: Linjer

  • Linjens ligning
  • Hældningskoefficient og hældningsvinkel
  • Parameterfremstillingen for en linje

Analytisk geometri del 2: Afstande og cirkler

  • Afstande i planen
  • Cirklens ligning
  • Tangenter til en cirkel

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    28/08/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere