Popart

boost-modulet Popart består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget design. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    28/08/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere