Analytisk geometri

boost-modulet Analytisk geometri består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget matematik. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Linjens ligning
  • Afstande i planen
  • Cirklens ligning
  • Tangenter til en cirkel

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    01/09/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere