Kvantefysik

boost-modulet Kvantefysik består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget fysik. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.


Eleven lærer om:

  • Atomets opbygning
  • Atomer og energi
  • Radioaktive atomkerner

 

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    06/09/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere