Forbrugerkøb

boost-modulet Forbrugerkøb består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget erhvervsjura. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

 

I Forbrugerkøb lærer eleven om:

  • genuskøb og specieskøb
  • levering og risikoovergang
  • reklamationsret
  • formodningsreglen

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    22/09/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere