Figurer i planen

boost-modulet Figurer i planen består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget matematik. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Cirkler og linjer der knytter sig til cirkler
  • Parallelogrammer, trapezer og n-kanter
  • Arealer af forskellige figurer i planen

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    22/09/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere