Biologi i udvikling

Denne bog tager afsæt i læreplanen for biologi C i de gymnasiale uddannelser og dækker kernestoffet i faget. Desuden giver de mange temaer i kapitlerne også mulighed for at inddrage det supplerende stof. Der vil være mulighed for at vælge mellem flere emner i både økologi og fysiologi.

Bogen indeholder følgende kapitler:

 • Det cellulære liv
 • Mikrobiologi
 • Kost og sundhed
 • Motion og sundhed
 • På opdagelse i generne
 • Sex hormoner og ønskebørn
 • Evolution
 • Økologi globalt og lokalt
 • Vandløb
 • Skov

Der er knyttet en hjemmeside til bogen på nucleus.dk, hvor der er supplerende materiale i form af arbejdsspørgsmål, og forslag til eksperimentelt arbejde m.m.

Biologi i Udvikling C-niveau er en ny udgave af grundbogen Biologi i Udvikling. Bogen er skrevet med afsæt i læreplanen fra 2017 og målrettet undervisning i biologi på C-niveau.

Af bogens ti kapitler er de otte opdaterede og nyreviderede udgaver af kapitler fra 1. udgave af Biologi i udvikling.

Mikrobiologikapitlet er på tilsvarende vis en gennemskrevet udgave af det kapitel der oprindeligt blev skrevet til Biologi i udvikling B-niveau. Sidst men ikke mindst er der tilføjet et helt nyt kapitel om skoven som økosystem.

Den nye Biologi i udvikling dækker til fulde kernestoffet på C-niveau.

Til nogle af områderne, økologi og fysiologi, kan kernestoffet dækkes på flere måder ved at til- og fravælge forskellige kapitler. Alle kapitler er opbygget så man let kan vælge mellem forskellige eksempler og temaer og derved have valgfrihed over hvordan man sammensætter sine forløb, så man får dækket både kernestof og supplerende stof. Flere af temaerne kan desuden lægge op til flerfaglige forløb. Udvalgte metoder og teknikker indgår som en integreret del af de forskellige kapitler.

En stor del af bogens illustrationer er reviderede, og der er tilføjet flere nye illustrationer. Tabeller, grafer og diagrammer er opdaterede med aktuelle data hvor det er relevant. Der er anvendt flere forskellige typer biologiske repræsentationer af data så elever kan træne deres analytiske kompetencer på forskellig vis.

Fagudtryk er kursiveret i forbindelse med forklaring af dem, og bogen er forsynet med et omfattende stikordsregister.

Figurerne kan findes på bogens hjemmeside via www.nucleus.dk hvor der desuden løbende vil blive lagt supplerende materiale op.

Forfatterne og Nucleus Forlag 2020

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

  25/09/2023

Udgiver

  Nucleus

Læs mere

Fagpakker

Produktet indgår i

Åbn
Fagpakke
Biologi
+36