Smørrebrød og catering

Smørrebrød og catering er lærebogen til gastronom-specialet af samme navn. 

Bogen dækker sammen med Gastronom alle væsentlige emner i hovedforløbet for specialet. Det er emner som pålæg, sild, ost, grønne salater, mayonnaisesalater, reception, brunch, tapas, smørrebrød, specialiteter, vegetarkost, dessert og kage m.fl. 
Derudover indeholder bogen også emnerne sensorik og smørrebrød samt anretning og salg. 

Smørrebrød og catering indeholder såvel klassiske som innovative opskrifter. Opskrifterne er i mange tilfælde suppleret med gode tips til fx alternative ingredienser eller særlige teknikker. 
Der er mange flotte billeder, der viser eksempler på, hvordan de forskellige retter kan se ud. 

Fagets forord
Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen arbejder for at skabe en
spændende og inspirerende smørrebrød- og cateringuddannelse til glæde for eleverne og til gavn for virksomhederne. Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen har i den forbindelse udviklet en lærebog til
smørrebrød- og cateringuddannelsen med det formål at hjælpe skolerne
med undervisningen og bedst muligt ruste eleverne til at arbejde inden
for faget.

Bogen dækker sammen med Gastronom uddannelsens målpinde og
bygger på den grundlæggende viden inden for smørrebrød- og cateringuddannelsen.

Bøgerne giver eleverne en forståelse for råvarer, tilberedning
og arbejdsplanlægning m.m. – alle essentielle elementer, der skal
til for at beherske håndværket og styrke den kreativitet, der er med til
at sikre Danmark en position som en af verdens bedste inden for dette
fagområde.

Forud for udgivelsen af Smørrebrød og catering er der blevet gjort en stor indsats for at sikre, at både klassiske, moderne og kreative anretninger er repræsenteret. Bogen indeholder mange nye, flotte billeder, som er taget af fotograf Jesper Rais i samarbejde med elever og faglærere fra College360 i Silkeborg og Uddannelsessekretariatet.

Udvalget ønsker at takke skolerne og andre samarbejdspartnere for deres konstruktive tilbagemeldinger og samarbejde i processen med udgivelsen. Disse bidrag har været medvirkende til at sikre kvaliteten af bogen.

Læremiddelfonden har støttet projektet og dermed gjort det muligt at
udgive lærebogen.

Udvalget håber, at alle interessenter, herunder elever, undervisere på
erhvervsskolerne og branchen som helhed, vil byde bogen velkommen
og bruge den aktivt i undervisningen. Den er blevet udviklet med det
formål at skabe en spændende og inspirerende smørrebrød- og cateringuddannelse.

September 2023
Formandskabet for Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen
Michael Jørgensen, formand

Allan Hansen, næstformand

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    25/10/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere