Strukturisomeri

boost-modulet Strukturisomeri består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget kemi. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Definition på Isomeri
  • Strukturisomeri
  • Kædeisomeri
  • Stillingsisomeri
  • Funktionsisomeri

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    29/09/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere