Køb/salg af aktier

boost-modulet Køb og salg af aktier består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget finansering. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Køb og salg af aktier
  • Risiko og afkast
  • Realisering af aktiens værdi
  • Fondsbørn og børnsnotering

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    09/10/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Fagpakker