Figurer i rummet

boost-modulet Figurer i rummet består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget matematik. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Eleven lærer om:

  • Pyramider, pyramidestubbe og prismer
  • Kegler, keglestubbe, cylindre og kugler
  • Volumenet og overfladearealet af forskellige figurer i rummet.

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    10/10/2023

Udgiver

    Praxis

Læs mere