KLIMADrØMMEKRAFT

KLIMADrØMMEKRAFT sætter spot på klima på tværs af danskfagets tre perspektiver litteratur, sprog og medier og har et særligt fokus på ung til ung formidling og oplevelseslitterære tilgange. Afsættet er 5 film af filminstruktør Regitze Marker, der har fulgt unge klimaaktivister fra Den Grønne Ungdomsbevægelse og interviewet forfatterne Jonas Eika og Siri Ranva Hjelm Jacobsen om, hvordan spørgsmål om klima reflekteres i deres egne værker.

I KLIMADrØMMEKRAFT får eleverne mulighed for med afsæt i film, litterære uddrag, taler og manifest at reflektere i fællesskab og sætte sprog på essentielle temaer, som klimakrisen rejser. Det gør de bl.a. ved hjælp af metoden Shared Reading og i deres analytiske arbejde med teksterne.

Eleverne får i KLIMADrØMMEKRAFT mulighed for at udtrykke sig inden for en bred vifte af genrer som litterær udstilling, podcast, talen, klima-dokumentar, event-planlægning m.m. i samspil med helt klassiske analytiske og skriftlige opgaver.

Bogens lærerdel indeholder forløbsplaner og anvisninger til at anvende metoden Shared Reading med afsæt i konkrete klimalitterære uddrag.

KLIMADrØMMEKRAFT henvender sig til de gymnasiale uddannelser og kan anvendes gennem alle tre år. Bogen egner sig også til brug til grundforløbet i dansk.

Forfatter

Cecilie Ruby Tolstrup

Redaktør

Gitte Skov Andersen og Sine Löfström Antonisen

Udgiver

    Praxis

Læs mere