Cybersecurity governance

Cybersecurity governance

This course is designed to introduce the managerial aspects of cybersecurity to a non-technical audience.

We recommend that the students are familiar with the common threat actors and the methods they use to gain access.

Below is the list of section included in this course:

  1. Understanding an AttackThis section introduces the language to talk about an attack. We introduce the Kill Chain and ATT&CK framework.
  2. Program ManagementWe learn about managing a cybersecurity program in an organization in this module. We learn about the broad outlines of cybersecurity program management activities and policies to support them.
  3. Risk PerspectiveIn this section we learn about the risk perspective in directing cybersecurity investments.
  4. Incident ResponseThis section covers incident response: preparation, response, and aftermath.

Forløbet – der er på engelsk – er planlagt til 2 moduler à 90 min., men det kan udvides eller forkortes efter behov.

Forløbet kræver ikke nogen faglige forudsætninger, men er mest velegnet til B-niveau pga. sproget.

Forløbet er udviklet af forskere fra CBS som en del af CyberSkills.

CyberSkills arbejder med at øge unges interesse for cybersikkerhed ved at skabe communities, udvikle undervisningsmaterialer

Type

PRAXIS-skabelon

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    30/10/2023

Udgiver

    CyberSkills

Læs mere